Onze partners

PingProperties opereert aan de institutionele kant van de commerciële onroerend goed markt in Nederland en richt zich op de grotere deals met gerenommeerde partijen, zoals corporates, instituten en overheden. Inmiddels hebben wij een omvangrijk track record aan investeringen in bijzondere transacties met aantrekkelijke rendementen en met zeer gerenommeerde partijen. Dit realiseren wij samen met onze partners. 

PingProperties is partner van DGBC

DGBC is een landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Samen met de DGBC-partners willen we meer impact maken in de verduurzaming naar CO₂-neutraal gebouwde omgeving. Door kennis te delen, het netwerk te vergroten, samen te werken en tot actie over te gaan, kunnen we meer tempo maken om de gebouwde omgeving toekomstbestendig te maken. Met elkaar onze planeet beter maken, dat is waar we voor staan: een grote uitdaging en de noodzaak is hoger dan ooit!

PingProperties heeft langjarige samenwerkingen met zowel nationale als internationale vastgoedfinanciers. Ons gedegen netwerk stelt ons in staat om bij elke deal passende financiering op te halen die het business plan ondersteunt. PingProperties streeft naar lange termijn relaties. Zo ontstaat vertrouwen en zijn partijen in staat om zowel in hoog- als in laagconjunctuur oplossingsgericht doelstellingen te realiseren.

PingProperties werkt duurzaam samen met een select aantal externe professionele investeerders. Samen met onze partners bepalen wij het beleid en voeren overleg over de ontwikkelingen van de investeringen. Daarbij werken we vanuit vergelijkbare kernwaarden: betrouwbaarheid, eigenaarschap & doorzettingsvermogen – waarbij onze onafhankelijkheid gewaarborgd blijft.

Met onze investeerders bouwen wij een intensieve samenwerking op waarbij zij kunnen vertrouwen op onze kwaliteiten en op onze betrouwbaarheid. Integriteit staat bij ons hoog in het vaandel en dat betekent dat wij eerlijk en oprecht handelen. Dit verwachten wij ook van derden. Wij beschikken over intrinsieke betrouwbaarheid; wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen. PingInvestors, tevens het management van PingProperties, is één van de mogelijke investeringspartners.
PingProperties is partner voor corporate huisvesting en bouwt aan lange termijn relaties met haar huurders. Inmiddels hebben wij een omvangrijk track record aan grotere corporate huurders aan wie wij verhuren of hebben verhuurd. In sommige gevallen hebben wij voor betreffende huurders hun eigen hoofdkantoor gekocht of ontwikkeld (sale and leaseback). Door het overnemen van de  huisvesting worden mogelijkheden gecreëerd om bij eventueel vertrek van de huurder het pand een nieuw leven te gunnen.

PingProperties weet goed om te gaan met de belangen van grotere corporate huurder, en is ook gewend met dergelijke partijen op hetzelfde niveau te schakelen. We onderscheiden ons door een proactieve houding richting onze huurders en hun huisvesting en streven naar een hoge huurderstevredenheid. Wij reageren snel op vragen van huurders en streven altijd naar een win-win situatie voor zowel huurder als investeerder. Daarnaast zijn wij steeds op zoek naar verduurzamingsmogelijkheden, waar ook onze huurders van profiteren. Onze huurders zien PingProperties als een professionele en transparante partner die snel beslissingen neemt en de zorg voor hun huisvesting uit handen neemt. Dit imago maakt tevens het verschil wanneer potentiële huurders voor een nieuwe huisvesting kiezen. Een gebouw beheerd door PingProperties levert echte toegevoegde waarde: een structurele en duurzame samenwerking voor de toekomst.