Investment management

Wij investeren in stranded assets of revisie assets en transformeren deze beleggingen naar een duurzame toekomst vanuit onze ESG-doelstellingen. Met 20 jaar professionele ervaring in de vastgoedmarkt heeft PingProperties een sterke positie en kritische massa opgebouwd.

 

Ons trackrecord, onze marktkennis en ons corporate netwerk stellen ons in staat de markt scherp in de gaten te houden. We hebben focus, zijn creatief in het vinden van investeringsoplossingen en beschikken over de snelheid en het doorzettingsvermogen om complexe financieringsvraagstukken tot een goed einde te brengen. Altijd vanuit het uitgangspunt om duurzaam waarde toe te voegen.

 

Wij werken hierbij samen met een select aantal strategische investeringspartners, waaronder PingInvestors. PingProperties beheert op dit moment een belegd vermogen van circa 450 miljoen euro.

Iedere investeringsmogelijkheid vergt een eigen aanpak, structuur en financieringsmodel en is gericht op het toevoegen van duurzame waarden en het realiseren van optimaal rendement. PingProperties structureert joint ventures waar zij middels haar investeringstak ook in mee investeert. Het investment managementteam van PingProperties coördineert inhouse kapitaalmarkt transacties op het gebied van aankoop, verkoop en financiering. Indien investeringspartners uit de joint venture willen stappen of niet meedoen met een nieuwe investeringskans, zorgen wij voor het aantrekken van nieuwe investeringspartners waardoor investeringen liquide blijven.

Wij streven naar een hoge huurderstevredenheid en onderscheiden ons door een proactieve houding als het gaat om duurzaamheid. Onze huurovereenkomsten zijn daarom 100% Greenlease. Hierin worden afspraken gemaakt tussen huurder en verhuurder hoe we gezamenlijk de huisvesting richting Paris Proof krijgen. Denk hierbij aan investeringen in isolatie, LED verlichting, zonnepanelen en een warmtepomp. Naast de bouwkundige verbeteringen sporen wij huurders aan om het energieverbruik in hun gebouw te verminderen. Door op het totale energiegebruik te sturen, kunnen we barrières wegnemen om met elkaar tot de meest duurzame en kosteneffectieve oplossing te kiezen.

Wij geloven dat het aangaan van duurzame relaties en een transparante werkwijze een positief effect heeft op het rendement. Daarom worden investeerders direct betrokken bij PingProperties. We voeren frequent overleg over het fondsbeleid en de ontwikkelingen binnen het fonds.

PingProperties waakt daarbij over de investeringsdoelstellingen en overige gemaakte afspraken en stuurt hierop onze afdelingen en externe partijen aan. Tevens verzorgen wij het financiële management en leggen hier verantwoording voor af.