Investment management

PingProperties initieert, structureert en managet joint ventures waarmee wij investeren in het verbeteren van bestaand commercieel vastgoed. We hebben ruime ervaring in het ontwikkelen van een strategische visie op investeren. Daarnaast verzorgen wij de acquisitie, dispositie, het financiële management en het beheer van de gebouwen middels een krachtig inhouse assetmanagement. Wij hebben de kennis, de ervaring, het netwerk en de financiële slagkracht.

Ons trackrecord, onze marktkennis en ons corporate netwerk stellen ons in staat de markt scherp in de gaten te houden. We hebben focus, zijn creatief in het vinden van investeringsoplossingen en beschikken over de snelheid en het doorzettingsvermogen om complexe financieringsvraagstukken tot een goed einde te brengen. Altijd vanuit het uitgangspunt om duurzaam waarde toe te voegen.

Iedere investeringsmogelijkheid vergt een eigen aanpak, structuur en financieringsmodel en is gericht op het toevoegen van duurzame waarden en het realiseren van optimaal rendement. PingProperties structureert joint ventures waar zij middels haar investeringstak ook in mee investeert. Het investment managementteam van PingProperties coördineert inhouse kapitaalmarkt transacties op het gebied van aankoop, verkoop en financiering. Indien investeringspartners uit de joint venture willen stappen of niet meedoen met een nieuwe investeringskans, zorgen wij voor het aantrekken van nieuwe investeringspartners waardoor investeringen liquide blijven.

Ook op het gebied van assetmanagement bouwt PingProperties aan lange termijn relaties. Wij streven naar een hoge huurderstevredenheid en onderscheiden ons door een proactieve houding richting onze huurders en hun huisvesting en onze visie op het verduurzamen van bestaand commercieel vastgoed.De unieke combinatie van co-investeren en managen maakt PingProperties zeer slagvaardig. Wij ontwikkelen en sturen investeringen aan op uiterst kritische én creatieve wijze. Wij beschikken over ruime ervaring in het ontwikkelen van een duurzame visie vanuit het perspectief van de investeerder en de gebruiker, teneinde de huurder voor de lange termijn te binden.

Wij geloven dat het aangaan van duurzame relaties en een transparante werkwijze een positief effect heeft op het rendement. Daarom worden investeerders direct betrokken bij PingProperties. We voeren frequent overleg over het fondsbeleid en de ontwikkelingen binnen het fonds.

PingProperties waakt daarbij over de investeringsdoelstellingen en overige gemaakte afspraken en stuurt hierop onze afdelingen en externe partijen aan. Tevens verzorgen wij het financiële management en leggen hier verantwoording voor af.