Bijna 15% meer leegstand in Zeist door ontwikkeling nieuw gemeentekantoor

29-02-2012

Bouwen voor leegstand
Waar men landelijk een rem zet op de ontwikkeling van nieuwe kantoorlocaties om leegstand en verpaupering van oudere gebouwen tegen te gaan, aarzelt de gemeente Zeist niet om –onder aanvoering van burgemeester Koos Janssen- een nieuw gemeentekantoor te ontwikkelen. De gemeente Zeist besteedt liever EUR 20 miljoen gemeenschapsgeld en voegt zonder pardon circa 4.400 m² leegstand toe aan de toch al niet geringe kantorenleegstand in Zeist.

 

In samenwerking met ontwikkelaar Kondor Wessels zal de gemeente het gemeentehuis aan Het Rond uitbreiden met een nieuwe gemeentekantoor. In deze aanbouw worden na realisatie de gemeentelijke afdelingen ondergebracht die thans op slechts 50 meter afstand in het gebouw aan de Slotlaan 20 zijn gevestigd. Hierin is onder andere de publieksbalie van de gemeente Zeist gevestigd. PingProperties is een investment management organisatie met grote belangen op de Nederlandse kantorenmarkt en eigenaar van het toekomstig grotendeels lege gebouw aan de Slotlaan 20.

 

Monument
Niet alleen omwille van de leegstand op de kantorenmarkt is de nieuwbouwontwikkeling twijfelachtig. De gemeente is blijkbaar bereid de meest exclusieve historische plaatselijke aanblik op te offeren voor het realiseren van een nieuw gemeentekantoor. Het voor Zeist zo karakteristieke monumentale gemeentehuis aan ’t Rond wordt in de nieuwbouwplannen volledig omsloten door een massief ogend modern bouwblok. Tevens worden tussen Het Rond, de 1e Dorpsstraat en het Walkartpark 100 woningen gebouwd, plus een ondergrondse parkeergarage met 200 parkeerplaatsen. Dit aanzienlijk woningprogramma wordt gerealiseerd puur ter financiering van het nieuwe gemeentekantoor. Het zal duidelijk zijn dat de in 2008/2009 gehanteerde uitgangspunten voor de woningontwikkeling in de huidige slechte woningmarkt niet langer van toepassing zijn. Het behoeft nauwelijks betoog dat het aanzien van dit deel van Zeist een enorme verandering zal ondergaan. Vanzelfsprekend kunnen smaken verschillen, maar voor een zo ingrijpende wijziging van het karakter, de aanblik en beleving van het meest karakteristieke stukje Zeist dient zwaarwegende argumentatie aangevoerd te worden.

 

Volledig geïnformeerd?
In het najaar van 2009 heeft PingProperties plannen gepresenteerd aan de toenmalige wethouders Gudde en Berkhout om het gebouw aan de Slotlaan 20 te herontwikkelen, omdat het gebouw aan de Slotlaan meer dan voldoende ruimte biedt voor de gemeente. Wanneer de gemeente ervoor zou kiezen in dit gebouw te blijven is de eigenaar bereid flink te investeren in het gebouw. PingProperties heeft de wethouders duidelijk gemaakt dat de voorgestelde herontwikkeling van de Slotlaan 20 voor de gemeente “budget neutraal” zou kunnen geschieden. Het college van B&W gaf in 2009 echter direct aan niet geïnteresseerd te zijn in het voorstel voor herontwikkeling van Slotlaan 20. PingProperties vraagt zich daarom af of de Gemeentelijke monumentencommissie, de Rijksmonumentencommissie maar ook de Gemeenteraad en het publiek op de hoogte zijn gebracht van dit goede alternatief voor de drastische nieuwbouw aan ’t Rond. Willen instanties en het publiek een goede afweging kunnen maken, dan zou hieromtrent openheid toch geboden zijn.

 

Wanneer men de handelwijze van de gemeente Zeist volgt en kijkt naar onder andere de voorbesprekingen met de Gemeentelijke en Rijksmonumentencommissie kan de vraag rijzen of de gemeente bij de uitoefening van haar publiekrechtelijke taak met betrekking tot de Ruimtelijke Ordening wel voldoende afstand kan nemen van het eigen belang dat men heeft bij realisatie van het nieuwe gemeentekantoor.

Ga terug