PingProperties draagt Het Boek te Amsterdam over aan Real I.S.

04-04-2011

1 april 2011 heeft de overdracht van het prestigieuze kantoorgebouw ‘Het Boek’ aan de Duitse belegger Real I.S. plaatsgevonden, waarvan in juli vorig jaar de verkoopovereenkomst was gesloten.

 

‘Het Boek’ is het grootste Belastingkantoor van Nederland en een van de grootste gebouwen in Amsterdam. Het is een ware landmark met een omvang van 40.000 m kantoorruimte.

 

PingProperties blijft nauw betrokken bij dit bijzondere gebouw als manager. Enerzijds vanwege de goede relatie met de Rijksgebouwendienst en de brede contacten die PingProperties met de Staat der Nederlanden onderhoudt. Anderzijds vanwege de strategische keuze kwalitatieve, omvangrijke beeldbepalende gebouwen tot de portefeuille te laten behoren teneinde de belangen van de stakeholders nu en in de toekomst vanuit een gezonde verhouding te kunnen blijven waarborgen.

 

In 2010 heeft PingProperties namens het door haar aangestuurde PingProperties Corporate Office fund I een nieuwe langjarige huurovereenkomst gesloten met de Rijksgebouwendienst ten behoeve van de Belastingdienst. Hetgeen een belangrijk argument voor Real I.S. was ‘Het Boek’ te kopen.

 

Bij de verlenging van de huurovereenkomst is gekozen voor een innovatieve contractsvorm waarvan een Service Level Agreement integraal onderdeel uitmaakte. Hiermee is instandhouding van de gebouwkwaliteit langjarig gewaarborgd. Onderdeel van de overeenkomst aangaande de verlenging, is het verduurzamen van het gebouw. Het gebouw wordt naar een B-label gebracht en wordt zodoende energiezuiniger. Tevens wordt de CO2 uitstoot lager. De bezuiniging voortvloeiend uit de energiebesparing komt ten goede aan de huurder. De renovatiewerkzaamheden starten in dit kwartaal en worden door PingProperties begeleidt.

 

De renovatie van ‘Het Boek’ is een voorbeeldproject voor de verduurzaming van bestaande kantoorgebouwen. Het toont aan dat met een integrale verduurzamingsvisie en een goed en open contact met de huurder, bestaand vastgoed kan worden omgevormd tot een lange termijn investeringsoplossing.

Ga terug