PingProperties heet nieuwe ICT-huurder welkom op de Dutch Tech Campus

18-03-2021

PingProperties heeft per 1 maart jl. een nieuwe huurovereenkomst gesloten met softwareontwikkelaar IDEA StatiCa voor de Dutch Tech Campus in Zoetermeer. Er is een huurovereenkomst gesloten voor het gebouw aan de Werner Von Siemensstraat 3, waar IDEA StatiCa inmiddels haar intrek heeft genomen.

 

IDEA StatiCa Benelux BV heeft bewust voor de Dutch Tech Campus gekozen, die aansluit bij de missie en visie en bijdraagt aan het realiseren van de strategische doelstellingen op de lange termijn. Gezien het natuurlijke groeiproces wat IDEA StatiCa als organisatie doormaakt binnen Europa en de groeipotentie die de software kent, is per 1 november 2020 de nieuwe Benelux BV entiteit opgericht. Een van de initiatieven is om de verbinding op te zoeken met de direct aangelegen bedrijven en Hogescholen/Universiteiten, waaronder TU Delft.
Daarnaast heeft IDEA Statica vanuit de business veel bezoekers, waardoor de centrale ligging van de Dutch Tech Campus, direct langs de A12, de centrale receptie in The Centre, vergaderfaciliteiten en ruime parkeervoorzieningen belangrijke elementen waren om voor de Dutch Tech Campus te kiezen.

 

Over IDEA Statica
IDEA StatiCa is een Internationale softwareontwikkelaar (HQ Brno, Tsjechië) welke zich toespitst in de wereld van toekomstige Constructieve Veiligheid in het Open BIM proces naast de benodigde Engineering & Design software. Het internationale R&D team verricht berekeningen, waarbij nieuwe methoden worden ontwikkeld om de Constructieve Veiligheid van Complexe Knopen te garanderen, denk hierbij aan: Staalverbindingen, Gewapend- en Voorgespannen Beton conform de wettelijk vastgestelde Eurocodes.
Met gebruik van IDEA StatiCa-software verkrijgt men een versnelde Workflow bij het opstellen van constructieve details, waarbij toekomstige Materiaalkosten gereduceerd kunnen worden gedurende de uitvoerfase. Men verkrijgt hierdoor een meer Duurzaam & Economisch Ontwerp. Voor meer info: www.ideastatica.com

Ga terug