PingProperties koopt hoofdkantoor Towers Watson

09-06-2015

Onlangs heeft PingProperties, ten behoeve van het ‘PingProperties Corporate Office fund V’, het eigendom van het hoofdkantoor van Towers Watson aan de Prof. E.M. Meijerslaan 5 in Amstelveen verworven.

 

Het gebouw
Het hoofdkantoor van Towers Watson is een hoogwaardig en duurzaam gebouw van circa 4.000 m² en 90 parkeerplaatsen, gelegen in kantorenpark Kronenburg te Amstelveen. Het gebouw is in 2001 voor Towers Perrin gebouwd. Toen Towers Perrin in 2011 fuseerde met Watson Wyatt is gekozen om het gebouw als nieuw hoofdkantoor in gebruik te nemen en grootschalig te renoveren.

 

Het fonds
Het PingProperties Corporate Office fund V, waar ook de kantoren van Canon Nederland te Den Bosch en PLUS Retail te Utrecht onderdeel van uit maken, kenmerkt zich door een stabiel en aantrekkelijk kasrendement met een laag risicoprofiel. De aankoop van het hoofdkantoor van Towers Watson versterkt het fonds op het gebied van locatiespreiding en diversifiëring van debiteuren. Door integrale aankoop en herfinanciering bij ING maakt het fonds gebruik van de aantrekkelijke marktrente.

 

Towers Watson
Towers Watson biedt oplossingen voor effectief management van mensen, risico’s en kapitaal. De cliënten van Towers Watson profiteren van de denkkracht en expertise van 15.000 professionals in 35 landen en van de inzichten die breed internationaal onderzoek biedt.

Ga terug