PingProperties lanceert PingProperties Corporate Office fund IV

22-04-2011

PingProperties lanceert wederom een nieuw fonds. Vandaag wordt het PingProperties Corporate Office
fund IV geïntroduceerd. In het fonds wordt het hoogwaardige kantorencomplex Cascade te Groningen ondergebracht. Heden is overeenstemming bereikt met ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. over de aankoop van het complex.

 

Het fonds
Het PingProperties Corporate Office fund IV heeft een laag risicoprofiel doordat Cascade voor een zeer lange termijn is verhuurd aan de Rijksgebouwendienst. Het fonds biedt deelnemers een jarenlang prachtig inflatiebestendig triple A gebonden kasrendement van minimaal 8% per jaar. PingProperties zal hiervoor zorg dragen, middels haar fund en asset management. Een van de drie fondsdeelnemers is PingInvestors. PingInvestors, tevens het management van PingProperties, is een vaste mede-investeerder in een nieuw PingProperties fonds. Hierdoor worden de fondsen op uiterst kritische en creatieve wijze ontwikkeld en aangestuurd.

 

Het kantorencomplex
Het kantorencomplex Cascade heeft een perfecte ligging en bestaat uit vier mooie geschakelde gebouwen, dit verklaart de naam Cascade. Dat is namelijk een ‘aanduiding voor een schakeling in serie’. Cascade is gelegen in het centrum van Groningen. De fraaie kantoorgebouwen bevinden zich naast het Centraal Station aan het Cascadeplein 2-10. De gebouwen hebben een verhuurbaar vloeroppervlak van circa 21.000 m² en 153 parkeerplaatsen. De jaarlijkse huursom bedraagt circa € 4,2 miljoen.

 

In Cascade zijn acht verschillende overheidsdiensten gevestigd, te weten de Groninger archieven, Raad voor de Kinderbescherming, Directie Ruimtelijk en Economisch beleid, Directie Noord/Groningen, Regiokantoor Groningen, SZW/SIOD, VROM-inspectie Regio Noord en Centraal Informatiepunt beroepen gezondheidszorg. In de omliggende gebouwen zijn het Kadaster Groningen, de Sociale Verzekeringsbank en tal van overige overheidsdiensten gevestigd.

 

Verduurzaming

PingProperties wil samen met de Rijksgebouwendienst gaan werken aan een verdere verduurzaming van het kantorencomplex. Het streven is om het complex te verbeteren naar een energielabel B. Ook zal een zogenaamd Service Level Agreement de duurzaamheidsdoelstellingen breed gaan ondersteunen. PingProperties gelooft in bestaande bouw en wil, samen met de overige stakeholders, zich er voor hard maken dat dit complex nog zeker 50 jaar plezier aan gebruikers, eigenaren, stakeholders en omgeving geeft.

 

Dit toont aan dat met een integrale verduurzamingsvisie en een transparant contact met de huurder, bestaand vastgoed kan worden omgevormd tot een lange termijn investeringsoplossing.

 

De Rijksgebouwendienst

De Rijksgebouwendienst maakt deel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is de huisvester van het Rijk. De Rijksgebouwendienst zorgt voor passende, duurzame en veilige huisvesting voor ministeries, zelfstandige bestuursorganen en internationale organisaties.

Ga terug