PingProperties: ROC feestelijk geopend op ENKA-campus in Arnhem

21-06-2022

Onlangs is de nieuwe locatie van ROC Rijn IJssel op de ENKA-campus in Arnhem feestelijk geopend. Dit vreugdevolle moment is het resultaat van de in 2018 gestarte samenwerking tussen ROC Rijn IJssel en PingProperties.

 

 

Op de ENKA-campus zijn meerdere voormalige ROC Rijn IJssel locaties samengevoegd, teneinde meer samenhang in het onderwijs te faciliteren. PingProperties heeft hiervoor een langjarige huurovereenkomst afgesloten met ROC Rijn IJssel. Het gehuurde betreft in totaal ruim 15.000m² onderwijs- en kantoorruimte voor de centrale staf inclusief College van Bestuur. De door ROC Rijn IJssel gehuurde ruimtes zijn duurzaam herontwikkeld tot onderwijsruimtes met energielabel A, waarbij het interieurconcept volledig is toegespitst op het onderwijs van nu en de toekomst. In totaal biedt ROC Rijn IJssel onderwijs aan 3.000 studenten en werken er 250 medewerkers op de ENKA-campus. Het onderwijs omvat de clusters Creatieve Industrie, Techniek en ICT.

 

De realisatie van deze nieuwe ROC Rijn IJssel locatie is onderdeel van een grootschalig binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Arnhem, waarbij het voormalige monofunctionele AkzoNobel terrein is herontwikkeld tot de ENKA-campus waar wonen, werken en onderwijs samenkomen. PingProperties is de drijver achter de ENKA-campus en is hiervoor een samenwerking aangegaan met AkzoNobel, Teijin Aramid en ROC Rijn IJssel om dit mogelijk te maken. Als onderdeel hiervan heeft PingProperties een oud leegstaand laboratoriumgebouw zeer duurzaam herontwikkeld tot internationaal hoofdkantoor van chemiegigant Teijin Aramid. Hiermee werd de ruimte in de karakteristieke Witte Villa vrijgemaakt voor de komst van ROC Rijn IJssel. Daarnaast heeft het ROC ook de onderste vier verdiepingen in de AkzoNobel-toren gehuurd. Tevens zijn ook twee gebouwen op de ENKA-campus verkocht aan ROC.

 

ENKA-campus
De ENKA-campus is gelegen aan de Velperweg in Arnhem en beslaat 13,1 hectare met circa 70.000 m² kantoor- en laboratoriumgebouwen en circa 850 parkeerplaatsen. In 2017 verkocht PingProperties 5,0 hectare grond aan de combinatie KlokGroep/BPD om op deze locatie een woonwijk met een hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen. Door de komst van ROC Rijn IJssel is nu ook de functie onderwijs toegevoegd aan het gebied.

Ga terug