PingProperties & ROC Rijn IJssel verkrijgen onherroepelijke omgevingsvergunning

24-02-2020

De omgevingsvergunning van ROC Rijn IJssel voor de realisatie van een nieuwe campus aan de Velperweg 76 Arnhem is onlangs onherroepelijk geworden. Dit betekent dat er gestart kan worden met de bouw. Op het terrein wordt een duurzame campus gerealiseerd waar verscheidene clusters gecentreerd worden op één centrale locatie. De realisatie van de campus is onderdeel van een grootschalig binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van het voormalige monofunctionele AkzoNobel/ENKA-terrein tot een multifunctioneel gebied waar wonen, werken en onderwijs samen komen. De verwachting is dat na zomer 2021 de ROC Rijn IJssel campus volledig operationeel is. De realisatie geschiedt in nauwe samenwerking met PingProperties.

 

Nieuwe huurder
Met het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal ook de huurovereenkomst tussen PingProperties en ROC Rijn IJssel definitief van kracht worden. Het ROC Rijn IJssel huurt 15.000 m2 v.v.o. voor een periode van 30 jaar. Onderdeel van de deal is tevens de verkoop van twee kleinere gebouwen aan ROC Rijn IJssel, gelegen aan de Vosdijk, die zij zelf in eigendom en beheer neemt en die onlangs zijn geleverd.

 

ROC Rijn IJssel campus
Het ROC neemt haar intrek in de gebouwen gelegen aan de Velperweg 76 in Arnhem waar eveneens Akzo Nobel nog langjarig gevestigd is. De ruimten worden vanaf eind dit jaar verbouwd met als doel om de centrale staf en onderwijscluster Creatieve Industrie te huisvesten. De gebouwen betreffen (voormalige) laboratoria en kantoren van Akzo Nobel, waaronder de karakteristieke Witte Villa dat ooit fungeerde als hoofdkantoor van de chemiegigant. In de panden aan de Vosdijk zal het onderwijscluster Techniek en ICT gevestigd worden.

 

Binnenstedelijke gebiedsherontwikkeling tot multifunctioneel gebied
Het voormalige Akzo-terrein, gelegen aan de Velperweg 76 in Arnhem is sinds 2012 eigendom van PingProperties. Het industrieterrein beslaat 13,1 hectare met circa 70.000 m² kantoor- en laboratoriumgebouwen en circa 850 parkeerplaatsen. Tot voor kort had het gebied zuiver een werkfunctie. In 2017 verkocht PingProperties 5,0 hectare grond aan de combinatie KlokGroep/BPD om op deze locatie een woonwijk met een hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen. Door de komst van ROC Rijn IJssel wordt onderwijs toegevoegd. In de toekomst ontstaat een gebied waar wonen, werken en onderwijs naast elkaar plaatsvinden. Vorig jaar is gestart van de herontwikkeling van een leegstaand gebouw tot internationaal hoofdkantoor van chemiegigant Teijin Aramid elders op het terrein.

Ga terug