Werkwijze

Wij geloven niet in investeren om te investeren. Anders dan anderen, zoeken wij éérst de investering (product). Daarna volgt, indien noodzakelijk, pas de funding (partners). Pas als de investering aansluit op de bestaande portefeuille, managerial beheersbaar is en economisch interessant is, dan geven we het startsignaal ‘PING’ om het gebouw/complex toe te voegen aan onze portefeuille. Hiermee behouden wij onze onafhankelijkheid en volgen partners ons in onze visie.

Meer waarde

“Onze toegevoegde waarde zit niet alleen in het creëren van meer waarde aan bestaand commercieel vastgoed, maar ook in onze manier van handelen.”

We zijn in staat om de flexibiliteit en snelheid te behouden die nodig is om op het juiste moment voortvarend te kunnen optreden. Hierdoor houden we toegang tot de beste investeringen die de markt te bieden heeft. We werken daarbij vanuit onze basishouding, gebaseerd op onze kernwaarden: betrouwbaar, eigenaarschap en doorzettingsvermogen.