Gemeente Utrecht vindt voormalig KvK-gebouw de optimale locatie voor de Bibliotheek Utrecht

27-10-2014

Onlangs is PingProperties met de Gemeente Utrecht in gesprek getreden over de herontwikkeling van gebouw Trappenburgh (voormalig KvK-gebouw) aan de Kroonstraat te Utrecht: een centrale locatie voor een moderne centrale bibliotheek.

 

Het verbaast diverse partijen dan ook dat in de pers de suggestie wordt gewekt dat er maar één optie zou zijn voor de nieuwe locatie van de Bibliotheek Utrecht: het voormalige Postkantoor aan het Neude. PingProperties heeft in juli 2014 al contact met de Bibliotheek gelegd (op hun verzoek), waarbij in augustus het voormalige gebouw van de Kamer van Koophandel aan de Kroonstraat als alternatief is voorgelegd. Naar aanleiding van dat gesprek heeft PingProperties een ontwerpstudie (massastudie) laten uitvoeren voor een uitbreiding van het gebouw. Hieruit blijkt dat het gebouw kan worden uitgebreid naar een totaal van ca. 10.000 m² b.v.o.. Ruimschoots voldoende voor de Bibliotheek met alle eisen van deze tijd. PingProperties heeft toen ook aan de Bibliotheek aangegeven dat de locatie Trappenburgh een veel goedkoper alternatief is dan het Neude. Woensdag 29 oktober as. staat een presentatie gepland bij de Bibliotheek om de herontwikkelingsontwerpen van gebouw Trappenburgh te presenteren.

 

De Gemeente heeft duidelijk aangegeven dat het plan voor het oude postkantoor aan het Neude niet binnen het financiële kader past. Bovendien zal aan het Neude hierdoor zeer veel overlast ontstaan door parkeren van fietsers. Daarnaast zal de Bibliotheek Utrecht aan het Neude slechts een fractie kunnen zijn van de huidige faciliteiten, terwijl modernisering en verbreding van activiteiten de ambitie van de Bibliotheek is.

 

De Gemeente is daarom zeer enthousiast over de presentatie die PingProperties onlangs heeft gegeven over gebouw Trappenburgh aan de Kroonstraat/Sint Jacobsstraat (het voormalig Kamer van Koophandel gebouw). Het gebouw is dé oplossing voor alle partijen. Gemeente Utrecht staat welwillend tegenover het plan, stelt gebiedsmanager Marjon van Caspel. ‘Het is natuurlijk aan de Bibliotheek, die daar zelfstandig over besluit. Voor Wijk C lijkt ons dit een positieve ontwikkeling. Natuurlijk moeten wij de discussie in het college en de raad afwachten.’

 

Trappenburgh is een veel goedkoper alternatief dan het Neude. In het gebouw kan een grote bibliotheek met alle gewenste faciliteiten (auditorium, ontmoetingsplekken, horeca etc.) worden gecreëerd. Bovendien wordt naast het gebouw de grootste fietsenstalling van Europa ontwikkeld. De Bibliotheek Utrecht in gebouw Trappenburgh past perfect in de visie van de Gemeente en omwonenden (Wijk C) over de toekomst van het gebied.

 

Na het vertrek van de Kamer van Koophandel wordt een nieuwe invulling en toekomst gegeven aan een markant en belangrijk gebouw in het centrum van Utrecht. Door de vestiging van de Bibliotheek in gebouw Trappenburgh en de bijbehorende functiewijziging, wordt in één keer ca. 5.600 m² leegstaande en verouderde kantoorruimte in het centrum van de stad uit de markt weggenomen. Dit ten gunste van de resterende en toekomstige leegstand in het centrum.

 

PingProperties is bereid in gesprek te treden met partijen om dezelfde deal te sluiten met de Gemeente & de Bibliotheek zoals Foruminvest & ASR (zijnde € 10.7 mln afkoopsom huidige huurovereenkomst Bibliotheek & aankoop voormalige locatie Bibliotheek aan de Oudegracht).

 

Door de komst van de Bibliotheek aan de Kroonstraat worden meerdere problemen van de Gemeente opgelost: verbouwing Bijenkorf, parkeerproblematiek centrum en een goedkoper alternatief voor de Bibliotheek aan het Neude.

Ga terug