Maarten Matze naar PingProperties

04-07-2013

Per 19 augustus aanstaande treedt Maarten Matze in dienst bij PingProperties als Fund Manager. Maarten zal gaan werken voor een aantal PingProperties fondsen waar hij verantwoordelijk is voor het behalen van de fondsdoelstellingen en overige gemaakte afspraken. Hij zal hiertoe veelvuldig overleg voeren met de betrokken stakeholders over het fondsbeleid en ontwikkelingen binnen het fonds.

 

Fund management schrijft tevens de jaarlijkse fondsplannen, legt verslag en organiseert per fonds aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast zorgt de Fund Manager voor het financiële management van de fondsen (inkomende huren, financiering, uitgaande rente/aflossing, onderhoud- en verbouwingskosten, marketingkosten etc.).

 

Maarten heeft de afgelopen twee jaar bij Fakton gewerkt waar hij als adviseur voor diverse partijen werkte aan legio vraagstukken zoals (grond-) taxaties, erfpachtvraagstukken, planontwikkeling en financiële aspecten van dealstructuren. In 2011 heeft Maarten zijn Master in Real Estate and Housing aan de TU Delft behaald.

Ga terug