Parkeerprobleem Canon te ‘s-Hertogenbosch opgelost

30-01-2014

Vorig jaar tekende Canon Nederland N.V. met PingProperties een langjarige huurovereenkomst voor haar hoofdkantoorlocatie aan de Brabantlaan 2 in ’s-Hertogenbosch. Een belangrijk onderdeel van deze overeenkomst was de uitbreiding van 90 additionele parkeerplaatsen, die noodzakelijk waren door de integratie van twee vestigingslocaties.

 

PingProperties startte daarom begin 2013 met het uitwerken van een optimale oplossing om de extra parkeerplaatsen mogelijk te maken. In eerste instantie leek het bouwen van een parkeerdek de enige mogelijkheid, maar onderzoek wees uit dat het plaatsen van een parkeerdek een zeer inefficiënte oplossing zou zijn: qua netto toevoeging van parkeerplaatsen, qua bouwtijd en qua kosten per parkeerplaats.

 

PingProperties is daarom met de Gemeente ’s-Hertogenbosch in gesprek gegaan voor een efficiëntere en fraaiere oplossing. De Gemeente ging akkoord met een grondruil en verkoop van een additioneel stuk grond, waardoor het Canon-perceel werd vergroot en efficiënter van vorm werd. Dit heeft PingProperties in staat gesteld om het parkeerterrein in zijn geheel te vernieuwen en opnieuw in te richten. Het oude parkeerterrein kende 378 parkeerplaatsen en dankzij de herinrichting zijn er nu 474 parkeerplaatsen. Dit betekent dus dat 96 extra parkeerplaatsen zijn gerealiseerd, waarmee het overeengekomen aantal ruimschoots is gehaald.

 

De gekozen oplossing is ook een duurzame, omdat alle materiaal voor een parkeerdek is bespaard, net als verlichtingsarmaturen en stroomverbruik. Daarnaast is met de afdeling ‘Beheer Openbare Ruimte’ van de Gemeente ’s-Hertogenbosch een ‘groenplan’ opgesteld. De erfafscheiding wordt uitgevoerd in een groene haag, waarbij tevens een aantal bomen is geplaatst als groenwand tussen het Canon-terrein en een naastliggend woonblok. Acht kapvergunningsplichtige bomen op het terrein zijn ingepast, waardoor ze konden blijven staan. Op het planten van de hagen na zijn alle werkzaamheden gereed en is het terrein naar volle tevredenheid van Canon opgeleverd. Ook de Gemeente en omwonenden zijn zeer gelukkig dat het terrein in zijn geheel is opgepakt.

Ga terug