PingProperties en RVB verlengen 25.700 m2 aan huurcontracten in Groningen

05-09-2019

PingProperties en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hebben getekend voor de verlenging van drie huurovereenkomsten voor diverse gebouwen aan het Cascadeplein 2-10 en Emmasingel 1 te Groningen. Het totale verhuurbare vloeroppervlak aan RVB bedraagt meer dan 25.700 m2 met 213 parkeerplaatsen. Met het verlengen van de huurovereenkomsten verbindt RVB zich wederom langjarig aan de locatie. Het Cascadecomplex is gelegen naast het centraal station en betreft de beste kantorenlocatie van Groningen.

 

Verbouwing & verduurzaming
De goede verstandhouding met de huurder heeft geresulteerd in een duurzame relatie waar zowel RVB alsook PingProperties concreet invulling aan geven. Op dit moment wordt een deel van het kantorencomplex in opdracht van RVB grootschalig verbouwd. Daarbij worden de entrees van de desbetreffende gebouwen en de ruimtes van de Raad van de Kinderbescherming en DUO geüpgraded en er wordt een centraal Rijksvergadercentrum gecreëerd voor gezamenlijk gebruik. In opdracht van PingProperties wordt alle verlichting in de gebouwen vervangen worden door energiezuinige LED verlichting. Met het uitrollen van het verduurzamingsplan worden de gebouwen het komende jaar verder verduurzaamd naar een energielabel A. Dit sluit uitstekend aan bij de duurzaamheidsambities van PingProperties om medio 2020 95% van haar kantoren op energielabel A te hebben. Ook RVB realiseert hiermee een substantiële besparing.

 

Cascadecomplex grootste Rijksverzamelkantoor van Nederland
Het Cascadecomplex is in de periode1994-1996 gebouwd in opdracht van de Nederlandse Staat. Het is het grootste Rijksverzamelkantoor van Nederland en biedt huisvesting aan ongeveer 17 verschillende rijksdiensten, waaronder de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Groninger Archief en het Agentschap Telecom (AT). Het Cascadecomplex is direct gelegen aan het Centraal Station in Groningen en heeft een eigen opgang naar het perron. Deze ligging maakt het dan ook uitermate geschikt voor overheid gelieerde organisaties.

Ga terug