PingProperties sluit langjarige huurovereenkomsten met Teijin Aramid

17-01-2019

Het voormalig AKZO-terrein in Arnhem, waarop zowel Teijin Aramid als AkzoNobel al jaren zijn gehuisvest, wordt grootschalig herontwikkeld. Het startsein hiervoor werd gegeven op 14 december jl. De komende jaren wordt het terrein van PingProperties getransformeerd tot multifunctioneel werk-onderwijs-woon gebied. De gebiedstransformatie is naar verwachting in de loop van 2021 gereed. Door de komst van nieuwe huurder ROC Rijn IJssel vinden er verschuivingen plaats van bestaande gebruikers en huisvesten nieuwe gebruikers zich. Dit vindt plaats in een combinatie van herontwikkeling, renovatie en uitbreiding van vastgoed.

 

PingProperties renoveert en verduurzaamt een bestaand gebouw voor huurder Teijin Aramid van circa 4.600 m2. Daarnaast bestendigt Teijin Aramid met het aangaan van een nieuw langjarig huurcontract van totaal 22.000 m2 inclusief 225 parkeerplekken haar aanwezigheid op het terrein. Teijin Aramid kan met deze verplaatsing haar bedrijfsvoering versterken doordat een sterkere synergie ontstaat tussen haar research-faciliteit en haar wereldwijde hoofdkantoor.

 

Teijin Aramid is een dochteronderneming van de Teijin Groep en is wereldleider in aramide. Daar waar sterkte, duurzaamheid, veiligheid, warmtebestendigheid of een laag gewicht nodig is, is hun aramide vezel Twaron®, Teijinconex®, Technora® of hun ultrasterk polyethyleen (UHMW-PE) Endumax® aanwezig. Met de hoogwaardige materialen – geproduceerd in de Teijin fabrieken in Nederland en Japan – bieden zij een breed pallet aan producten. Bezoek www.teijinaramid.com.

 

Het voormalige AKZO-terrein, gelegen aan de Velperweg 76 in Arnhem, is sinds 2012 eigendom van PingProperties. Het terrein beslaat 13,1 hectare met circa 70.000 m² kantoor- en laboratoriumgebouwen en ca. 700 parkeerplaatsen. Tot voor kort had het gebied met de huurders AkzoNobel, Teijin Aramid en Nouryon louter een werkfunctie. In 2017 verkocht PingProperties al ca. 5,0 ha. grond aan de combinatie KlokGroep/BPD om op deze locatie een woonwijk met een hoogwaardig woonmilieu te laten ontwikkelen. Door de komst van ROC Rijn IJssel wordt nu ook de onderwijsfunctie toegevoegd. Hierdoor ontstaat in de toekomst een gebied waar wonen, werken en onderwijs hun plek krijgen.

Ga terug