ROC Rijn IJssel

15.134 m2

Vloeroppervlakte

Energielabel A en A++

Duurzaamheid

280

Aantal parkeerplaatsen

ROC Rijn IJssel

Velperweg 76
Arnhem

Ontwikkeling duurzame schoolcampus

Midden op het voormalig AkzoNobel – ENKA terrein in hartje Arnhem wordt een nieuwe schoolcampus gerealiseerd voor ROC Rijn IJssel. Het terrein, gelegen aan de Velperweg 76 in Arnhem, is in 2012 door PingProperties aangekocht en beslaat 13,1 hectare met circa 70.000 m² kantoor- en laboratoriumgebouwen en 850 parkeerplaatsen. PingProperties maakt de ontwikkeling van de campus mogelijk door de verhuur van de ‘Witte Villa’ en de verhuur van een deel van de AkzoNobel-toren. PingProperties had eerder al twee kleinere assets op het terrein aan ROC Rijn IJssel verkocht (2018). Hiermee is de weg vrijgemaakt om voor de onderwijsinstelling totaal meer dan 26.000 m² onderwijsruimte op het campusterrein te kunnen huisvesten. 

 

De Witte Villa en vier verdiepingen van de grote AkzoNobel-toren worden ingericht voor het onderwijscluster Creatieve Industrie en voor de centrale staf. ROC huurt voor deze afdelingen voor een periode van 30 jaar 15.000 m² kantoor- & onderwijsruimte, inclusief 170 parkeerplaatsen. In de twee andere gebouwen, die in 2018 zijn aangekocht door ROC, komen de clusters Techniek en ICT en de internationale schakelklas (ISK). Eén van de gebouwen wordt hiervoor uitgebreid met ca. 6.800 m². Voor alle onderwijsfacetten wordt een schoolplein en fietsenstallingen gecreëerd. De campus is nu reeds deels in gebruik en zal met ingang van het schooljaar 2021/2022 operationeel worden.

 

PingProperties zag de mogelijkheden van dit prachtige terrein, midden in de binnenstad van Arnhem. Door goede en nauwe samenwerking met zowel de gemeente, bestaande huurders AkzoNobel en Teijin Aramid, alsook ROC Rijn IJssel is de ontwikkeling van de schoolcampus mogelijk geworden. Hiermee wist PingProperties niet alleen waarde te realiseren voor haar investeerders, maar ook voor veel andere stakeholders. ROC Rijn IJssel kan zo meerdere onderwijsrichtingen clusteren op één locatie, goed bereikbaar voor staf én leerlingen. De gemeente Arnhem behoudt op haar beurt hiermee haar grootste onderwijsinstelling op één centrale locatie dicht bij de binnenstad. En hiermee wordt invulling gegeven aan de verdere realisatie van de gebiedsontwikkeling in Arnhem. 

 

Gebiedsontwikkeling

De realisatie van de campus van het ROC Rijn IJssel is onderdeel van een grootschalig binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Arnhem, geïnitieerd en uitgevoerd door PingProperties. Door een verouderd fabrieksterrein stapsgewijs te transformeren tot multifunctioneel terrein krijgt het gebied een nieuwe duurzame toekomst. Een toekomst waarbij wonen, werken en onderwijs in één gebied verenigd worden. Hiermee wordt het een levendig stuk stad.

 

PingProperties werd in 2012 eigenaar van het gebied. In 2017 verkocht PingProperties 5,0 hectare grond aan de combinatie KlokGroep/BPD om op deze locatie een woonwijk met een hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen. Het tegelijkertijd tekenen van de huurovereenkomsten met ROC Rijn IJssel en Teijin Aramid vormde het startschot voor de nieuw te ontwikkelen schoolcampus op de locatie. Na herontwikkeling van een voormalig laboratoriumgebouw tot nieuw en duurzaam internationaal hoofdkantoor voor chemiegigant Teijin Aramid (2020), is nu met de komst van ROC Rijn IJssel tevens de onderwijsfunctie toegevoegd aan het gebied.

 
Huurder(s)
ROC Rijn IJssel

Sector

Kantoor en educatie

Status
Verkocht

Track Record

2012

Oprichting 

Aankoop hoofdkantoor, bedrijfsruimten, gronden AkzoNobel en Teijin Aramid

2017

Aankoop resterende grond en parkeerterrein

Verkoop deel grond aan woningontwikkelaar BPD/KlokGroep

2018

Verkoop twee gebouwen aan ROC Rijn IJssel

Nieuwe verhuurovereenkomst (langjarig) ROC Rijn IJssel – 15.134 m2

2019

Nieuwe verhuurovereenkomst (langjarig) met Teijin Aramid – 22.769 m2

Twee financieringen met NIBC inclusief bouwfinanciering

Start bouw voor herontwikkeling hoofdkantoor Teijin Aramid

2020

Start bouw campus, omgevingsvergunning onherroepelijk

Oplevering nieuwe hoofdkantoor Teijin Aramid

2022

Management overdracht
Beëindigd

Bekijk ook

Alle investments