AkzoNobel - ENKA terrein

130.978 m2

Grondoppervlakte

850

Aantal parkeerplaatsen

AkzoNobel - ENKA terrein

Velperweg 76
Arnhem

Unieke binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

 

Een project waarbij PingProperties fungeert als katalysator en inventieve herontwikkelaar door een oud industriegebied te herontwikkelen tot multifunctioneel woon, werk en onderwijsgebied met een langjarige stabiele huurbezetting. In 2012 (tijdens de crisis) is het voormalige AkzoNobel-Enka terrein, dat midden in Arnhem ligt, anticyclisch aangekocht met kapitaalkrachtige partners; sale & leaseback constructie met AkzoNobel voor plot 1. Middels een erfpachtconstructie zijn de grond en opstallen terug gepacht i.p.v. verhuurd aan AkzoNobel. 

 

Tevens is plot 2 aangekocht, met een langjarige verlenging van het huurcontract van Teijin Aramid. In 2017 is een laatste braakliggend stuk terrein, plot 3,  aangekocht en doorverkocht aan woningbouwontwikkelaar BPD/KlokGroep. 

 

Een unieke gebiedsontwikkeling waarbij PingProperties een blijvend verschil heeft gemaakt voor AkzoNobel / Nouryon, Teijin Aramid en ROC Rijn IJssel die allemaal onderdeel uitmaken van dit terrein.

 

Huurder(s)

AkzoNobel

Nouryon

Teijin Aramid

ROC Rijn IJssel

Sector
Industriegebied
Status
In portefeuille

Track Record

2012

Oprichting  

Aankoop hoofdkantoor, bedrijfsruimten, gronden AkzoNobel en Teijin Aramid van Akzo Nobel middels een sale & lease back

Acquisitie financiering Berlin Hyp

2017

Aankoop grond en parkeerterrein

Verkoop deel grond aan woningontwikkelaar BPD/KlokGroep

2018

Verkoop twee gebouwen aan ROC Rijn IJssel

Nieuwe verhuurovereenkomst (langjarig) ROC Rijn IJssel – 15.134 m2

2019

 

Nieuwe verhuurovereenkomst (langjarig) Teijin Aramid – 22.769 m2

Twee financieringen met NIBC inclusief bouwfinanciering

Start herontwikkeling hoofdkantoor Teijin Aramid, Arnhem

Bekijk ook

Alle investments