AkzoNobel - ENKA terrein

130.978 m2

Grondoppervlakte

850

Aantal parkeerplaatsen

AkzoNobel - ENKA terrein

Velperweg 76
Arnhem

Unieke binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

 

Industriepark, gelegen aan de Velperweg 76, Arnhem is het voormalige AkzoNobel – ENKA terrein en bestaat uit diverse bedrijfsruimten en gronden. Thans zijn AkzoNobel, Nouryon en Teijin Aramid gehuisvest op het terrein. In 2021 zal ook de onderwijsinstelling ROC Rijn IJssel haar intrek nemen op het park. Deze unieke locatie ligt midden in de stad Arnhem en geldt als belangrijk binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsproject.

 

In 2012 kocht PingProperties op deze locatie 6 hectare met 70.000 m² kantoor- en laboratoriumgebouwen. Het terrein is anticyclisch aangekocht van AkzoNobel met kapitaalkrachtige partners middels een sale & leaseback constructie met AkzoNobel. Met een erfpachtconstructie zijn de grond en opstallen terug gepacht in plaatst van verhuurd aan AkzoNobel. Later verwierf PingProperties nog eens ruim 7 hectare aan gronden, waarvan zij in 2017 5,0 hectare aan de BPD/ KlokGroep verkocht om op deze locatie een woonwijk met een hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen. Eind 2018 rondde PingProperties de onderhandelingen af met bestaande en nieuwe huurders. Dit was tevens het startsein voor de grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Het sluiten van langjarige huurovereenkomsten met bestaande huurders AkzoNobel / Nouryon, Teijin Aramid en nieuwkomer RijnIJssel zorgt voor continuering ten aanzien van de locatie. Met de komst van RijnIJssel wordt de onderwijsfunctie toegevoegd aan de reeds bestaande werkfunctie.

 

PingProperties fungeert als katalysator en inventieve her ontwikkelaar door dit oude industriegebied te her ontwikkelen tot multifunctioneel woon, werk en onderwijsgebied met een langjarige stabiele huurbezetting. Met dit unieke gebiedsontwikkelingsproject maakt PingProperties niet alleen een blijvend verschil voor AkzoNobel / Nouryon, Teijin Aramid én ROC Rijn IJssel (die allemaal onderdeel uitmaken van dit terrein) maar ook voor nieuwe bewoners, omwonenden en andere stakeholders.

 

Ontwikkeling

Het voormalig AkzoNobel- ENKA terrein wordt de komende jaren getransformeerd tot multifunctioneel gebied, waar werken, wonen en onderwijs hun plek krijgen. PingProperties is thans gestart met de transformatie van een voormalig laboratoriumgebouw van circa 6.000 m2 tot duurzaam en toekomstbestendig hoofdkantoor voor Teijin Aramid, wereldwijde fabrikant op het gebied van kunstvezels. De oplevering staat gepland voor het derde kwartaal 2020. Een deel van het terrein wordt duurzaam ontwikkeld ten hoeve van het ROC Rijn IJssel voor haar onderwijsclusters ICT, techniek en laboratoriumtechniek en de creatieve industrie. Start van dit traject is in 2020, oplevering in 2021. De derde functie (woonfunctie) wordt ingevuld tussen de Velperweg en de spoorlijn Arnhem-Zutphen. Hier zal in de toekomst door woningontwikkelaar BDP/Klokgroep, in samenspraak met toekomstige bewoners, een nieuwe woonwijk ontwikkeld worden met respect voor de rijke industriële historie van het terrein. 

Huurder(s)

AkzoNobel

Nouryon

Teijin Aramid

ROC Rijn IJssel

Sector
Industriegebied

Status
Verkocht

Track Record

2012

Oprichting  

Aankoop hoofdkantoor, bedrijfsruimten, gronden AkzoNobel en Teijin Aramid van Akzo Nobel middels een sale & lease back

Acquisitie financiering Berlin Hyp

2017

Aankoop grond en parkeerterrein

Verkoop deel grond aan woningontwikkelaar BPD/KlokGroep

2018

Verkoop twee gebouwen aan ROC Rijn IJssel

Nieuwe verhuurovereenkomst (langjarig) ROC Rijn IJssel – 15.134 m2

2019

Nieuwe verhuurovereenkomst (langjarig) Teijin Aramid – 22.769 m2

Twee financieringen met NIBC inclusief bouwfinanciering

Start herontwikkeling hoofdkantoor Teijin Aramid, Arnhem

2020

Start bouw campus, omgevingsvergunning onherroepelijk

Oplevering nieuwe hoofdkantoor Teijin Aramid

2022

Management overdracht
Beëindigd

Bekijk ook

Alle investments